Now Available: The Romero Laced X Thrasher! I get it! Thanks!

Rodrigo Rendon

Rodrigo Rendon ain't got no steez. What!