Now Available: The Romero Laced X Thrasher! I get it! Thanks!

skatebueno

skatebueno ain't got no steez. What!